Elektrický strojček

1. Dá sa intenzita vône nastaviť?

Áno. Na hornej strane prístroja sa nachádza otočné ovládacie tlačidlo:

  • Najmenšia kvetina = minimálna intenzita
  • Najväčšia kvetina = maximálna intenzita

2. Ako sa strojček vypína?

Vyberte zo zásuvky.

3. V akoej veľkej miestnosti by bol najúčinnejší?

Produkt sa môže použiť v akejkoľvek miestnosti, preferujeme veľkú a strednú veľkosť.

4. Môže sa prázdna fľaštička od vonného oleja naplniť arómou alebo inou vonnou kvapalinou?

Nie

5. Mal by byť strojček zapojený, ak vo fľaštičke nie je olej?

Nie

6. Existuje spôsob, ako predĺžiť vôňu?

Ak chcete predĺžiť životnosť vône, občas prístroj odpojte alebo používajte pri minimálnom nastavení iba časť dňa.

7. Aké je vysvetlenie pre to, že si Air Wick® neudrží účinnosť počas očakávanej doby?

Jedným z problémov je návyk: byť neustále vystavený rovnakej vôni znižuje jej vnímanie. (Okrem toho sa dá očakávať, že sila vône časom zoslabne).

8. Ako sa používajú elektrické strojčeky Air Wick®?

Odšraubujte uzáver z fľaštičky a vložte ju do strojčeka, kým sa neozve cvaknutie. Zapojte VO VZPRIAMENEJ POLOHE do zásuvky.