Air Wick® Aqua Mist - Dažďový prales

Vodopíd s vôňami orosený listov dažďových pralesov

Vlastnosti produktu

  • Neobsahuje hnací plyn
  • neutralizuje pachy

Opis produktu

Jednoduchý, prirodzený spôsob, ako osviežiť vzduch a tkaniny vo vašej domácnosti. Zachytáva sviežosť prádla vejúceho vo vetre, s jemnou vôňou okolitých bielych orgovánov.

1. Pred použitím čítajte pozorne pokyny na etikete výrobku.
2. Odstráňte bezpečnostnú poistku pre uvoľnenie rozprašovača.
3. Striekajte 30 cm od povrchu.
4. Namierte smerom od tváre a aspoň trikrát stlačte rozprašovač, aby sa zaktivoval.
5. Pre dokonalé osvieženie vzduchu a tkaniny držte nádobku vo zvislej polohe a silno stlačte rozprašovač.
6. Otestujte na neviditeľných alebo skrytých častiach tkaniny.
7. Nie je vhodné používať na vinyl, hodváb, alebo kožu. Zamedzte striekaniu na tieto materiály.

Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Nevdychujte aerosóly. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte len na dobre vetranom mieste. Skladujte na suchom chladnom mieste pri teplotách pod 50 °C, mimo priameho slnečného žiarenia. Nestriekať na potraviny.
Upozornenie: Výrobok obsahuje častice ktoré predstavujú riziko udusenia. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

EA_8139023