Aqua Mist - Magnólia a Višňa

Osviežujúci vodopád s kvetinovou vôňou magnólie a čerešne.

Vlastnosti produktu

  • Neobsahuje hnací plyn
  • neutralizuje pachy

Opis produktu

Jednoduchý, prirodzený spôsob, ako osviežiť vzduch a tkaniny vo vašej domácnosti. Zachytáva sviežosť kvetov višní a magnólie v kombinácii s ostrými vodnými tónmi jablka a jazmínu.

1. Pred použitím čítajte pozorne pokyny na etikete výrobku.
2. Odstráňte bezpečnostnú poistku pre uvoľnenie rozprašovača.
3. Striekajte 30 cm od povrchu.
4. Namierte smerom od tváre a aspoň trikrát stlačte rozprašovač, aby sa zaktivoval.
5. Pre dokonalé osvieženie vzduchu a tkaniny držte nádobku vo zvislej polohe a silno stlačte rozprašovač.
6. Otestujte na neviditeľných alebo skrytých častiach tkaniny.
7. Nie je vhodné používať na vinyl, hodváb, alebo kožu. Zamedzte striekaniu na tieto materiály.

Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Nevdychujte aerosóly. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte len na dobre vetranom mieste. Skladujte na suchom chladnom mieste pri teplotách pod 50 °C, mimo priameho slnečného žiarenia. Nestriekať na potraviny.
Upozornenie: Výrobok obsahuje častice ktoré predstavujú riziko udusenia. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

EA_8139021