Essential Oils Infusion Candle - Červené Jablko a Teplá Škorica

Užite si sviežosť rubínového červeného jabĺčka, zmiešanú s teplým korením.

Vlastnosti produktu

  • Užite si sladkú a korenistú vôňu jablka a škorice
  • Obsahuje prírodné esenciálne oleje
  • Ideálne pre kuchyňu a obývacie priestory
  • Sklenená nádoba skrášľuje Vašu domácnosť

Opis produktu

Užite si esenciu zimy celý rok s Air Wick vonnou sviečkou. Táto dráždivá domáca vôňa je ideálna pre kuchyne a iné obytné priestory. Umiestnite sklenené sviečky kdekoľvek chcete vytvoriť príjemnú a hrejivú žiaru.

Horiacu sviečku držať mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nikdy nenechávať horiacu sviečku bez dozoru. Nezapaľovať sviečky na predmetoch alebo blízko predmetov, ktoré sa môžu zapáliť. Vždy nechávať najmenej 20 cm medzi horiacimi sviečkami.Sviečku nenechajte horeť dlhšie ako 4 hodiny. Postaviť sviečky do vzpriamenej polohy. Nepoužívať na horúcich povrchoch (napr. TV). Neprevracať sviečku počas horenia alebo pred stuhnutím kvapaliny. Nedovoľte aby sa plameň dotýkal strany nádoby. Nepoužívať ak výška sviečky dosiahne menej ako 1 cm a nikdy nedovoliť, aby sviečka úplne vyhorela. Sviečku uhaste jemným sfúknutím.

Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Noste ochranné rukavice .PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

EA_8151299