Wax Melts voskové náplne - Vôňa maminho koláča

Vráťte sa späť v spomienkach prevoňaných vôňou koláčov od mamy, vyvolaných lahodnou kombináciou pečených hrušiek na krehkom ceste s tónmi vanilky.

Vlastnosti produktu

  • Life Scents™ je prvá neustále sa meniaca vôňa, ktorá vytvára skutočný životný zážitok
  • Ideálne do spálne, obývačky a ďalších obytných miestností
  • Balenie šiestich voskových náplní
  • Každé balenie vydrží až 120 hodín

Opis produktu

Prevoňajte váš domov bohatou, rozptýleou vôňou Air Wick® Wax Melts. Nechajte dlhotrvajúcu vôňu nenápadne a pomaly prestúpiť vašej domácností.

Kolekcia Air Wick® Life Scents™ je prvou neustále sa meniacou vôňou na vytvorenie príjemnej atmosféry vo vašom domove.

Návod na použitite:
1. Prečítajte si a riaďte sa letákom s pokynmi. Ohrievač roztopí vosk a uvoľní vôňu do vzduchu.
2. Odlomte jednu tavnú dávku. Umiestnite tavnú dávku vosku Air Wick do hornej nahrievacej misky ohrievača. NEPOUŽÍVAJTE naraz viac ako jednu dávku vosku Wax Melts.
3. NEPRIDÁVAJTE vodu ani vonné oleje. Ohrievač položte ďalej od iných predmetov.
4. Keď sa už vôňa neuvoľňuje, ohrievač vypnite a pred premiestnením nechajte vosk vychladnúť.
Pred čistením odpojte ohrievač. Ohrievač nechajte vychladnúť. Vytlačte vosk z misky ohrievača. V prípade potreby použitie tupý drevený alebo gumový nástroj. NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky ani predmety, ktoré by poškriabali misku ohrievača. Vosk zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na komunálny odpad. NESPLACHUJTE vosk do kanalizácie.
Na čistenie zvnútra a zvonka použite špongiu navlhčenú vlažnou mydlovou vodou alebo mäkkú handričku. Na čistenie ohrievača nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Ohrievač NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY. Utrite mäkkou handričkou.
Ohrievač nepremiestňujte ani neodkladajte, kým je horúci.
Elektronický ohrievač recyklujte v súlade s miestnymi predpismi.

EA_3032578

Product Code: 5900627068252