Kontaktujte nás

Čo najpresnejšie v yplňte nižšie uvedené. To pomôže zabezpečiť najrýchlejšiu a najpresnejšiu odpoveď.

Políčka označené * sú povinné.

Spotrebiteľské vzťahy

RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o., Drieňová 3, 821 08 Bratislava.

Consumer careline: tel.: +421 239 105 440.

HHConsumers_SK@rb.com