Vonné tyčinky - Life Scents™ Tyrkysová Lagúna

Obklopte se nedotčenou krásou tyrkysových zálivů zaplavenou vůní sluncem vysušeného dřeva, slaného moře a teplého vánku.

Vlastnosti

  • Life Scents™ je prvá neustále sa meniaca vôňa, ktorá vytvára skutočný životný zážitok
  • vydrží až 4 týždne
  • nie sú potrebné baterky ani elektrina
  • elegantný dizajn

Dostupné v: 30ml

Opis

Obklopte sa nedotknutou krásou tyrkysových lagún zaplavených vôňami slnkom vysušeného dreva, slaného mora a teplého vánku.
Air Wick Life Scents™ kolekcia je prvá neustále sa meniaca vôňa, ktorá vytvorí príjemnú atmosféru vo Vašom domove.
Air Wick Vonné tyčinky používajú prírodné ratanové tyčinky ktoré ľahko šíria krásne vône. Vytvorte privítaciu atmosféru vo Vašom domove s prírodným voňavým zážitkom a elegantným dizajnom.

Podrobne si prečítajte pokyny pre bezpečné používanie a predlekársku prvú pomoc pred použitím výrobku.
1. Odskrutkujte a zložte uzáver.
2. Prstom odstráňťe těsnění z vrchnej časti víčka. Použijte ochranné rukavice.
3. Naskrutkujte uzáver späť na fľašu.
4. Vložte do fľaše ratanové steblá a dobre ich rozložte. Steblá budú fungovať ako knôt, ktorý bude nasávať vôňu a pomaly ju uvoľňovať do vzduchu.
5. Dbajte na to, aby bol difuzér umiestnený na stabilnom povrchu, aby nedošlo k náhodnému rozliatiu náplne. Nedávajte na naleštené, nalakované alebo plastové povrchy. V prípade rozliatia náplne povrch utrite. Pre prípad ďalšej potreby tieto pokyny uschovajte. Vydrží až 4 týždne.

:PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

EA_3006920