Freshmatic®

1. Čo je zahrnuté v balíčku Air Wick® Freshmatic®?

Balíček Air Wick Freshmatic obsahuje náplne do rozprašovača a dve AA baterky s návodom.

2. Aký je rozdiel medzi dekoratívnymi a bielymi strojčekmi?

Obe zariadenia vydávajú rovnakúv oňavú silu s náplňou Air Wick® Freshmatic®. Rôzne dekoratívne úpravy ponúkajú možnosť vybrať si ten správny strojček, ktorý splynie s dekorom domova.

3. Aký je prínos Air Wick® Freshmatic® Automatic Spray oproti ostatnými osviežovačom vzduchu?

Air Wick® Freshmatic® automaticky vypúšťa pravidelné a rovnaké dávky vône po celý deň, takže budete mať dobrý pocit, že vám domov vždy skvelo vonia. Vďaka tomu, že v každom spreji je kontrolovaná dávka, získate rovnakú intenzitu vône od začiatku až do konca náplne.

4. Červený operný mechanizmus mi bráni vložiť náhradnú náplň. Čo mám robiť?

Aby sa dala vložiť náplň, vypnite zariadenie a celkom zdvihnite červenú páčku otočením v smere hodinových ručičiek. Teraz môžete vložiť vonnú náhradnú náplň a spustiť zariadenie.

5. Ako mám správne vložiť náhradnú náplň?

Držte zariadenie smerom od tváre po celú dobu, a pred vložením náplne ho prepnite na off. Ak chcete strojček Freshmatic otvoriť, stlačte tlačidlo v hornej časti a vytiahnete predný kryt dopredu. Vložte náhradnú náplň. Tryska by mala smerovať k prednej časti zariadenia. Ak je prístroj zavretý, mali byste vidieť čierny otvor trysky cez štrbinu, ktorou sprej prechádza cez zariadenie. Zavrite strojček, namierte smerom od tváre a vyberte požadovanú intenzitu vône. Prvá dávka sa uvoľní po 15 sekundách.

6. Dá sa nastaviť sila vone?

Výrobky Air Wick® Freshmatic® majú tri možnosti nastavenia intervalov, čo vám umožní kontrolovať úroveň vône. Pri nastavení zariadenia na maximálnu značk, môžete prejsť z jemného na intenzívnejší zážitok z vône.

7. Čo znamenajú značky nad vypínačom?

Značky ukazujú prepínač nastavenia polohy. Čím väčšia a vyššia je značka, tým intenzívnejšia je vôňa.

  • Veľká značka: Intenzívny zážitok pre maximálny pôžitok.
  • Stredná značka: Stredná intenzita.
  • Malá značka: Decentný zážitok s jemnou vôňou.
  • Bodka: Vypnuté

8. Kam mám zariadenie umiestniť?

Výrobky Air Wick® Freshmatic® je možné zavesiť na stenu. Prípadne sa dajú jednoducho položiť na policu alebo skriňu. Mali by byť vždy umiestnené vo výške najmenej 6 stôp nad úrovňou podlahy. Pred použitím si prečítajte návod

9. Ako ho vypnem?

Pozícia vľavo znamená, že vypínač je vypnutý. Ak strojček nebude v prevádzke po dlhú dobu, odporúčame vybrať náplň a/alebo batériu.

10. Ako zistím, že sú batérie vybité?

Prístroj prestane striekať. Baterky vydržia obvykle na tri náhradné náplne. Pokiaľ máte podozrenie, že sú vybité, prístroj vypnite a znovu ho zapnite. Ak nestrieka po 15 sekundách, vymeňte batérie.

11. Aké sú najvhodnejšie batérie do prístroja?

V prípade potreby vymeňte batérie za nové, kvalitné, alkalické. Neodporúčame používať zinko-uhlíkové ani dobíjacie batérie, pretože tie nemusia mať dostatok energie na prevádzku zariadenia po dlhú dobu.

12. Približne ako dlho vydrží rozprašovač Air Wick® Freshmatic®?

  • Horné nastavenie (veľká značka): až 20 dní
  • 2. (Stredná značka): až 50 dní
  • 3. (Malá značka): až 60 dní Spodné nastavenie znamená vypnutie.

13. Koľko dávok vône obsahuje jedna náplň?

V 250 ml náplni je viac než 2400 dávok vône.

14. Prečo môj Freshmatic® nedávkuje vôňu?

Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Najprv skontrolujte, či je tryska otočená správnym smerom. Ak je prístroj zavretý, mali byste vidieť čiernu trysku náhradnej náplne cez otvor v prednej časti prístroja. Pokiaľ nevidíte čierny hrot trysky, možno ste nesprávne vložili vonnú náplň do zariadenia. Ďalej skontrolujte, či je červený operný mechanizmus v zdvihnutej polohe. Ak nie je červená páčka úplne zdvihnutá, nebudete môcť vložiť náplň a zavrieť predný kryt prístroja. Červená páčka sa nachádza v otvore, kde by mala spočívať tryska plechovky. Potom vybratím zo zariadenia skontrolujte, či je náhradná náplň prázdna. S tryskou smerujúcou smerom od tváre stlačte dvakrát nadol štvorcovú podložku na tryske. Pokiaľ sprej nevychádza, vymeňte náplň.

Znovu vložte náplň, zavrite predný kryt a vyberte požadované nastavenie. Prístroj by mal vystreknúť po 15 sekundách. Ak zariadenie nestrieka po 15 sekundách, vymeňte batérie.

Pokiaľ zariadenie nestrieka opakovane aj napriek tomu, že je náplň Air Wick® plná a máte nové batérie zavolajte na číslo +420 227 110 111, kde vám povedia viac informácií.

15. Ako mám používať Freshmatic®?

NÁVOD: Ak chcete vymeniť prázdnu plechovku s touto náplňou, najprv AIRWICK® FRESHMATIC® vypnite. Zlikvidujte prázdnu plechovku a uistite sa, či je červená páčka smerom nadol. Vložte náplň tryskou smerom von ako vidno na obrázku vpravo. Prispôsobte intenzitu vône prístroja potrebám domácnosti: nízka, stredná, vysoká. Prvý výstrek príde s oneskorením 15 sekúnd. Vždy držte prístroj smerom od tváre.