Wax Melts

1. Čo sú hlavné súčasti základnejsúpravy?

Základná súprava obsahuje 1 ohrievaciu keramickú misku, keramický podstavec s kovovou ohrievacou platňou, 3 voskové náplne s vôňou uvedenou na súprave a odnímateľný napájací kábel s dĺžkou 1,6 m.

2. Ako sa používa súprava Wax Melts?

Odlomte jednu voskovú tyčinku a položte ju do stredu čistej a prázdnej misky. Skontrolujte, či je ohrievač zapojený a či je tlačidlo v polohe „i“.

3. Môžem zapnúť ohrievač bez toho, aby bola v miske vosková tyčinka?

Súprava Wax Melts má pracovať s voskovou tyčinkou v miske – neodporúča sa pracovať bez nej.

4. Ako dlho vydrží vosková náplň?

Vôňa z jednej voskovej náplne vydrží 20 hodín.

5. Aká horúca je vonkajšia strana misky?

Vonkajšia strana odnímateľnej misky má menej než 65 °c (pri predpokladanej izbovej teplote 25 °c), preto jej použitie v domácnosti nie je nebezpečné.

6. Aký horúci je ohrievací stojan?

Pracovná teplota červenej kovovej platničky navrchu keramického podstavca je približne 120 °c. Dotýkať sa jej je nebezpečné a červený výstražný symbol na platničke to má pripomínať.

7. Aký horúci je vosk?

Teplota tekutého vosku dosahuje na rozličných miestach 60 °c až 90 °c: v strede misky môže byť až 90 °c, no roztopený vosk na okraji má skôr 60 °c. Odporúčame nedotýkať sa tekutého vosku prstami.

8. Koľko voskových tyčiniek možno naraz vložiť do misky?

Naraz nepoužívajte viac ako jednu tyčinku wax melts. Keď sa vôňa prestane uvoľňovať, ohrievač vypnite a pred premiestnením nechajte vosk vychladnúť.

9. Môžem naraz použiť viacero voskových náplní?

Nie, naraz nepoužívajte viac ako jednu tyčinku wax melts. Na dosiahnutie zaujímavej vône nemusíte miešať tyčinky: life scents je vskutku prvou neustále sa meniacou vôňou, ktorá vytvára dojem ako v skutočnom živote. Na trhu sú momentálne k dispozícii viaceré varianty vôní Life Scents.

10. Ak chcem vymeniť vôňu, môžem vybrať existujúcu náplň a nahradiť ju inou?

Pred vložením novej náplne sa odporúča počkať, kým sa pôvodná náplň neminie. Keď sa vôňa prestane uvoľňovať, vypnite súpravu a pred vytlačením vosku z ohrievača počkajte, kým nevychladne. Na vytlačenie vosku použite tupý kúsok dreva alebo gumenú pomôcku, a špongiou namočenou v teplej mydlovej vode umyte misku zvnútra aj zvonku.

11. Je možné dostať súpravu aj v inej farbe?

Čierna je jediná dostupná farba keramickej misky a podstavca. So súpravou ladí čierny napájací kábel. 

12. Dokedy treba spotrebovať voskovú náplň?

Životnosť produktu je 2 roky.

13. Môžem k roztopenému vosku pridať esenciálne oleje alebo inú vôňu?

Do misky nepridávajte esenciálne oleje ani iný druh vône: môže to byť nebezpečné a mohlo by to mať za následok vznik nebezpečného produktu. Do misky nikdy nepridávajte cudzie materiály.

14. Čo robiť, ak si na kožu vylejem horúci vosk?

Umyte ho veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

15. Čo robiť, ak vosk prehltnem?

Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

16. Môžem sa vosku dotýkať?

Odporúča sa nechytať vosk priamo holými rukami, ale v prípade potreby použiť gumené rukavice.

17. Dá sa produkt recyklovať?

Elektronický ohrievač sa dá recyklovať v súlade s miestnymi predpismi.

18. Obsahuje vosk olovo alebo ťažké kovy?

Nie.