Sviečky

1. Kde mám umiestniť sviečku Air Wick®?

Odporúčame položiť sviečku na rovný povrch a dobre vetrané miesto. Udržujte sviečku mimo dosahu detí a nenechávajte sviečku bez dozoru. Pozri návod na použitie na obale. Aby nedošlo k požiaru alebo úrazu, NIKDY NENECHÁVEJTE V JEJ BLÍZKOSTI CUDZIE PREDMETY (napr. ZÁPALKY). Nikdy nenechávajte horiace sviečky bez dozoru, v blízkosti ničoho, čo môže spôsobiť požiar, ani viac ako 4 hodiny. Položte vzpriamene na plochý, teplu odolný, neelektrický povrch mimo prievanu. Ďalšie informácie sú k dispozícii v otázkach a odpovediach nižšie.

2. Ako sa dá zostávajúci vosk odstrániť zo skleneného obalu? Dá sa obal znovu použiť?

Tento produkt nie je určený na úplné odstránenie vosku. Odporúčame, aby ste sa vosk nepokúšali odstrániť z obalu.

3. Môžem znovu použiť sklenený obal po tom, čo vosk úplne vyhorel? Môžem dať dovnútra vlastnú sviečku?

Nie

4. Treba knôt zakaždým skrátiť?

Odporúčame skrátiť knôt na 1 cm, aby sa zabránilo nadmernému dymeniu.

5. Uvoľní sa zo sviečky také množstvo sadze, aby film pokryl nábytok a steny?

Nie

6. Ako dlho vydrží vôňa?

Nedokážeme odhadnúť, ako dlho vôňa vydrží v dôsledku neznámych faktorov (veľkosť miestnosti, vetranie, atď.)

7. Ako mám používať sviečky?

Horieť môžu len pod dohľadom..
Zabráňte kontaktu s vecami, ktoré sa môžu vznietiť.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Udržujte vosk bez nečistôt.
NENECHAJTE plameň dotýkať sa skla.
ZHASNITE sviečku, ak ostáva 12,7 mm pevného vosku, aby sa zabránilo poškodeniu.
Knôt neobsahuje olovo.