Rozprašovače

1. Aký hnací plyn sa používa v rozprašovacom osviežovači vzduchu Air Wick®?

100 % prírodný hnací plyn: 100% prírodný vzduch

2. Sú rozprašovače Air Wick® na báze vody?

Áno

3. Ako dlho vydrží rozprašovač Air Wick® vo vzduchu?

Životnosť vône závisí na tom, koľko produktu  sa strieka, aké je vetranie a od zápachu vo vzduchu pred použitím.

4. Koľko dávok je v jednom spreji?

V 250 ml spreji je približne 45 štvorsekundových dávok.

5. Môže sa sprej používať na zabíjanie mravcov a chrobákov?

Nie, rozprašovač Air Wick® nie je vyrobený ako insekticíd. 

6. Ako sa sprejz likviduje?

Ak je obal plný, vložte to do komunálneho odpadu. Ak prázdny, obal je recyklovateľný.

7. Prečo sa rozprašovač Air Wick® nedá použiť vonku?

Účinnosť tohoto produktu by sa znížila, pretože vonku sa sprejrozptýli rýchlejšie.

8. Dá sa produkt bezpečne používať v prostredí, kde sú deti a domáce zvieratá ?

Áno, pokiaľ sa používa podľa návodu, výrobok sa môže používať v prostredí, kde sú deti a domáce zvieratá (okrem vtákov). Avšak produkt by sa nemal používať priamo na domáce zvieratá. Ďalšie informácie nájdete nižšie.

9. Dá sa prípravok bezpečne používať v prostredí, kde sú vtáky?

Vtáci sú citliví na vône a majú jemný dýchací systém. Preto je pri používaní týchto výrobkov okolo vtákov potrebná zvýšená opatrnosť. Ak máte iné otázky, obráťte sa na veterinára.

10. Ako sa používajú rozprašovače?

Pri striekaní DRŽTE VO ZVISLEJ POLOHE. Inak sa nemusí správne uvoľňovať vôňa.